"7 gün 24 saat kesintisiz hizmet"

Doç.Dr.Kemal Murat OKÇU

  Ankara / 07.05.1965

Eğitim:

 • Galatasaray Lisesi / İstanbul
 • 1984-1989 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • 1993-1997 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı
 • 1999 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı Yardımcı Doçent
 • 2010 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı Doçent

İş Deneyimi:

 • 1990-1993 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Reviri Diş Hekimi
 • 1993-1997 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı Asistan
 • 1997-1999 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı Uzman
 • 1999-2005 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı Yardımcı Doçent
 • 2010 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı Doçent
 • 2011-2015 Osmaniye Sezgin Klinik
 • 2016-2018 Özel Miadent Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ankara
 • 2018-2020 Medicana Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Kliniği Ankara
 • 2020 Özel Adana Dental Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

 
ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 • Doğan, N., K.M. Okçu, K. Ortakoğlu, M. Dalkız ve Y. Günaydın, “The Coverage With
  Barrier Membrane And Bone Graft Material Of Dehiscence Type Defect Following The
  Implant Application,” Implant Derntistry, 12 (2), 145-148 (2003).
 • Aydıntuğ, Y.S., K.M. Okçu, Y. Güner, Y. Günaydın ve M. Şençimen, “Evaluation of
  Oral or Rectal Midazolam as Conscious Sedation For Pediatric Patients in Oral Surgery,”
  Military Medicine, 169(4),270-273 (2004).
 • Süleyman, c., C.H. Açıkei, K.M. Okçu, S. Kılıç, Ö.F. Tekbaş ve K. Ortakoğlu,
  “Evaluation of Dental Health of Young Adult Male Population in Turkey,” Military Medicine,
  169(11), 885-889 (2004).
 • Bengi, O., Ü. Gürton, K.M. Okçu ve Y.S. Aydıntuğ, “Premaxillary Distraction
  Osteogenesis With an Individual Tooth-Borne Appliance,” Angle Orthodontist, 74 (3), 420-431 (2004).
 • Karasu, H.A., K.M. Okçu, K. Ortakoğlu, G.R. Bayar ve Y.S. Aydıntuğ, “Treatment of
  Temporomandibular Joint Ankylosis With Temporalis Superficial Fascia Flap,” Military
  Medicine, 
  170(2), 167-171 (2005).
 • Karaçay, Ş., A. Erol, K.M. Okçu, A.O. Bengi ve H.A. Altuğ, “Mandibular distraction
  with MD-DOS device:A case report,” Angle Orthodontist, 75(4), 685-693 (2005).
 • Karasu, H.A., K. Ortakoglu, K.ıvı. Okçu ve Ö. Günhan, “Ostechondroma of the
  mandibular condyle: report of a case and a review of the literature,” Military Medicine, 170(9), 797-801 (2005).
 • Bengi, A.O., Ş. Karaçay, A. Erol, H. Ölmez, K.M. Okçu ve S. Mermut, “Use of
  zygomatic anchors during rapid canine distalization: A preliminary case report, ” Angle Orthodontist, 76(1), 137-147 (2006).
 • Altuğ, H.A., V. Büyüksoy. K.M. Okçu, ve N. Doğan, “Hemangiomas of the head and
  neck with phlebolithis: clinical features, diagnostic imaging and treatment of three cases,” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 103(3), e60-e64 (2007).
 • Doğan, N., K. Orhan, Y. Günaydın, R. Köymen, K.M. Okçu, ve Ö. Üçok, “Unerupted
  mandibular third molars: Symptoms, associated pathologies and indications for removal in a Turkish population,” Quintessence Int38(8), e497-505 (2007).
 • Bengi, A.O., Ş. Karaçay, E. Akın, K.M. Okçu, H. Ölmez ve S. Mermut,
  “Cephalometric Evaluation of Patients Treated by Maxillary Anterior Segmental
  Distraction: A Preliminary Report,” J Craniomaxillofac Surg, 35(6-7),302-310 (2007).
 • Sencimen, M., B. Yalçın, N. Doğan, A. Varol, K.M. Okçu, H. Ozan ve Y.S.
  Aydintuğ, “Anatomical and functional aspects of ligaments between the malleus and the temporomandibular joint,” Int Oral Maxiflofae Surg, 37(10), 943-947 (2008).
 • Kaya, Y., M. Şençimen, S. Şahin, K.M. Okçu, N. Doğan ve M. Bahçecitapar,
  “Retrospective radiographic evaluation of the anterior loop of the mental nevre:Comparison between panoramic radiography and spiral computerized tomography,” Int Oral Maxiflofac Implants, 23, 919-925 (2008).
 • Okçu, K.M., N. Doğan, M. Sencimen, C. Korkmaz, T. Ide, ve M. Akyol, “The Effect
  Of A Hemostatic Agent (Fastact) To Wound And Tissue Repair In A Rat Model,” Trakya Univ Tıp Fak Derg, , (2009).
 • Altuğ, H.A., Ö. Erdoğan, S. Şahin, M. Şençimen ve K.M. Okçu, “Diagnosis And
  Management Of Orofacial Infections: A Retrospective Study Of 440 Patients,” Türkiye
  Klinikleri 
  Med Sci., (2009).
 • Okçu, K.M., M. Sencimen, S. Karacay, A.O. Bengi, F. Örs, N. Doğan ve H.S. Gökce,
  “Anterior Segmental Distraction Of The Hypoplastic Maxilla By A Tooth Borne Device: A Study On The Movement Of The Segment,” Int Oral Maxillofac Surg, 38, 817-822 (2009).
 • Delilbaşi, ç., M. Şençimen ve K.M. Okçu, “A Large Mass In The Maxilla: Clinical
  Features And Differential Diagnosis,” J Can Dent Assoc, 75(4):269, 272-3. (2009).
 • Aydıntuğ, Y., K.M. Okçu, M. Şençimen, H.A. Altuğ, M. Sefalı ve M. Haznedaroğlu,
  “Lymphoepithelioma-like carcinoma of the palate: report of a case with l5-year follow- up,” Oral Surgery, (2009).

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • Özen, T., K.M. Okçu, C. Eyigün ve K. Karakurumer, “Dentists Attitudes and
  Knowledge Concerning AIDS,” ıth Congress Of Balkan Military Medical Committee,
  Abstract Book Page 29, İstanbul, 1996.
 • Günaydın, Y., Y.S. Aydıntuğ, Y. Güner, K.M. Okçu ve T. Özen, “Evaluation Of Oral
  Or Rectal Midazolam As a Conscious Sedation For The Pediatric Oral Surgery Patient,” 1th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book Page 8, İstanbul, 1996.
 • Güner, Y., K.M. Okçu, C. Çanga, N. Doğan ve Y.S. Aydıntuğ, “Lipswitch
  Vestibüloplasti (Modifiye Kazanjiyan Vestibüloplastisi, Transpozisyonel Flep
  Vestibüloplastisi),” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel
  Kongresi, 
  Abstract Book Page 13, Antalya, 1996.
 • Akıncılar, L., N. Doğan, K.M. Okçu, E. Yıldız ve Y.S. Aydıntuğ, “Ağız Cerrahisi
  Uygulamalarında Propofol Sedasyonu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5.
  Uluslararası Bilimsel Kongr
  esi, Abstract Book Page 30, Antalya, 1996,
 • Okçu, K.M., N. Doğan, L. Akıncılar, E. Yıldız, Y.S. Aydıntuğ ve Y. Günaydın,”Bilinçli Sedasyon Uygulanan ve Uygulanmayan Gömülü 3.BA Operasyonlu Hastalarda
  Katekolamin Seviyelerinin Araştırılması”, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 4.
  Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, 
  Abstract Book Page 2, İstanbul, 1997.
 • Akıncılar, L., E. Yıldız, K.M. Okçu, N. Doğan, Y.S. Aydıntuğ, Y. Günaydın, “Ağız
  Cerrahisinde İV Bilinçli Sedasyon Uygulamalarında Kullanılan Propofolün Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 4. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Abstract Book Page 2, İstanbul, 1997.
 • Günaydın, Y., Y.S. Aydıntuğ, K. karakurumer. N. Doğan ve K.M. Okçu, “Inferior
  Alveolar Nerve Anesthesia And Mylohyoid Nevre,” 3th Congress Of The Balkan
  Stomatological Society, 
  Abstract Book Page 108, Bulgaristan, 1998.
 • Doğan, N., K.M. Okçu, E. Yıldız ve Y.S. Aydıntuğ, “Alt Çene Gömülü 3.Büyükazı
  Dişinin Cerrahi Olarak Çekiminden Sonra Oluşan Postoperatif Ağrıda Diflunisalin Etkinliği,” Türk Oral ve Maksillofasiyal CerrahDerneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 232, Antalya, 1998 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Köymen, R., N. Doğan, K.M. Okçu ve Y. Günaydın, “Ranula,” Türk Oral ve
  Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page S4,
  Antalya, 1999.
 • Dalkız, M., B. Beydemir, K.M. Okçu ve N. Doğan, “Dudak Damak Yarıklarında
  Rehabilitasyon,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5. Uluslararası Bilimsel
  Sempozyumu 
  ve WorkshopAbstract Book page 25, Sivas, 1999.
 • Günaydın, Y., B. Beydemir, M. Dalkız, K.M. Okçu ve R. Köymen, “Farklı İmplant
  Sistemlerinde Klinik Uygulamalar” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 5.
  Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Workshop, Abstract Book page 24, Sivas, 1999.
 • Doğan, N., R. Köymen, K.M. Okçu, E. Yıldız ve Y. Günaydın, “Extraction Indications
  Of 3rd Molars,” 4th Congress Of The Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page
  164, İstanbul, 1999.
 • Aydıntuğ, Y.S., K.M. Okçu, E. Yıldız, M. Safalı, M. Güden, “Lymphoepithelioma-like
  Carcinoma Of The Hard Palate,” 4th Congress Of The Balkan Stomatological Society,
  Abstract Book Page 114, İstanbul, 1999.
 • Karasu, H.A., K.M. Okçu ve Y.S. Aydıntuğ, “Yanlış İyileşmiş Kondil Kırığının
  Kombine Olarak Cerrahi ve Konservatif Metodla Düzeltilmesi,” Türk Oral ve
  Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 176,
  Antalya, 2000 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Doğan, N., K.M. Okçu, A. Şimşek ve V.M. Özkurt, “The Coverage With Barrier
  Membrane and Bone Graft Material of Dehiscence Type Defect Following the Application
  of an Implant,” Third Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Abstract
  Book Page 61, Antalya, 2001 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Köymen, R., K. Ortakoğlu, K.M. Okçu ve H.A. Altuğ, “Treatment With Soft Tissue
  Traction Method on Loss of Large Tissue Due to Odontogenic Infections,” Third Bi-
  National Conference on Oral and Maxillofaeial Surgery, Abstract Book Page 60, Antalya,
  2001 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Bengi, O., Ü. Gürton, H. Ölmez ve K.M. Okçu, “Premaksiller Osteodistraksiyon
  (Olgu Raporu),” 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Abstract Book Page 29,
  Antalya, 2002.
 • Günaydın, Y., K. Ortakoğlu, K.M. Okçu, V.M. Özkurt ve B. Beydemir, “Alt ve Üst
  Çene Molar Diş Eksikliklerinin Endosseöz Tek İmplantlarla Tedavisi (Retrospektif Bir
  Çalışma),” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi,
  Abstract Book page 13, Antalya, 2002.
 • Ortakoğlu, K., Y.S. Aydıntuğ, K.M. Okçu, R. Köymen ve H.A. Altuğ, “Benign
  Fibroosseöz Lezyonlar,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası
  Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 7, Antalya, 2002.
 • Okçu, K.M., K. Ortakoğlu, H.A. Altuğ, M. Şençimen, H. Ölmez ve Y. Günaydın, “Alt
  Çene Ucu Augmentasyonunda Cerrahi İmplant Uygulaması: Olgu Sunumu,” Türk Oral ve
  Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 91,
  Antalya, 2002 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Ortakoğlu, K., M. Şençimen, K.M. Okçu, G.R. Bayar ve Y.S. Aydıntuğ, “Kistik
  Ameloblastoma: 3 Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10.
  Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 112, Antalya, 2002 (Poster Olarak
  Sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., K. Ortakoğlu, M. Şençimen, H.A. Altuğ, Y. Günaydın, O. Bengi ve Ü.
  Gürton, “Anterior Segmental Osteotomi ve Distraksiyon Osteogenezisi ile Maksiller
  Retrüzyon Tedavisi: Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10.
  Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 93, Antalya, 2002 (Poster Olarak
  Sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., H.A. Altuğ, G.R. Bayar, Y. Günaydın, H. Bülbül, O. Bengi, H.S. Gökçe,
  “Rapid Mandibular Symphysis Widening By Distraction Osteogenesis With Intraoral
  Devices,” BASS 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page
  115, Albania, 2003 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., H.A. Altuğ, Ş. Karaçay, O. Bengi ve Y. Günaydın, “Periodontal
  Ligament Distraksiyonu İle Hızlı Kanin Distalizasyonu ve Kemik Üstü Ankıraj Sisteminin
  Birlikte Kullanımı,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 1. Uluslararası Bilimsel
  Kongresi, Abstract Book Page 60, Antalya. 2003.
 • Okçu, K.M., G.R. Bayar, H.A. Altuğ, Ş. Karaçay, O. Bengi ve Y.S. Aydıntuğ,
  “Dinamik Osteosentez Sistemi ile Gerçekleştirilen Mandibüler Distraksiyon,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 146, Antalya, 2003 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., G.R. Bayar, M. Şençimen ve Ü. Karaçaylı, “Anterior mandibüler
  osteodistraksiyon ve implant uygulaması,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği
  13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 147, Antalya, 2005 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., M. Şençimen, M. Keleş ve Ü. Karaçaylı, “Gömülü premolar dişin
  ekstraoral yaklaşımla çıkartılması. Vaka sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi
  Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 149, Antalya, 2005
  (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Ortakoğlu, K., Y. Günaydın, K.M. Okçu, Y.S. Aydıntuğ, B.T. Süer ve R. Köymen,
  “Vertical distraction osteogenesis of fibula transplants for mandibular reconstraction,”
  17th International conference on oral and maxillofacial surgery, Abstract Book Page 97,
  Austria, 2005 (Poster olarak sunulmuştur).
 • Dalkız, M., H.S. Gökçe, S. Türkoğlu, B. Beydemir, K.M. Okçu ve E. Akın,
  “Multidisciplinary treatment of congenitally missing maxillary incisors,” The 9th Congress of International Congress of Oral Implatologists (ICOI), Abstract Book Page 198, Korea, 2005 (Poster olarak sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., H.S. Gökçe, G. Şahinkesen ve B. Beydemir, “Prosthetic rehabilitation
  of gastroesophagial reflux (GOR),” 11th  Congress of the Balkan Stomatological Society,
  Abstract Book Page 121, Bosnia and Herzeqovlna, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Gökçe, H.S., K.M. Okçu, M. Dalkız ve V. Arısan, “Treatment of atrophic mandibular
  edentulism with implant, telescope crowns and bar supported overdenture:case report,”11th Congress of the Balkan Stomatolojical Society, Abstract Book Page 122, Bosnia and Herzegovina, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Köymen, R., Ü. Karaçaylı, A. Kaya, N. Doğan ve K.M. Okçu, “Geniş yayılım
  gösteren odontojenik keratokist: 8 yaşındaki kız çocuğu,” VII Meeting of the society of
  Oral Surgery, Abstract Book Page 122, 30drum, 2006 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Aydıntuğ, Y., A. Kaya, E. Durrmaz ve K.M. Okçu, “Metastatic Adenocarcinoma in the
  Upper Jaw: a Case Report,” First Macedonian Congress on Maxillofacial and Neck
  Surgery with International Participation, Abstract Book Page 17, Makedonya, 2006
  (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., N. Doğan, M. Keles ve Ü. Karaçaylı, “Treatment of a large mandibular
  cyst with enucleation and rehabilitation with dental implants:case report,” XVIII Congress of the European Association for Cranlo-rnaxillofaclal Surgery EACMFS, Abstract Book Page 149, Barcelona, 2006 (Poster Olarak Sı..u.lmuştur).
 • Okçu, K.M., R. Köymen, N. Doğan ve Ö. Üçok, “The treatment of chronic
  osteomyelitis caused by extraction of impacted lower third molar:case report,” XVIII
  Congress of the European Association for Cranio-maxillofacial Surgery EACMFS, Abstract Book Page 169, Barcelona, 2006 (Poste. Olarak Sunulmuştur).
 • Doğan, N., K.M. Okçu, M. Şençimen, ve Ö. Üçok, “Benign fibro-osseous lesions of
  the jaws:report of three cases,” XVIIIth congress of the European Association for Cranio-
  maxillofacial Surgery EACMFS, Abstract Book Page 153, Barcelona, 2006 (Poster Olarak
  Sunulmuştur).
 • Bengi, A.O., Ş. Karaçay, E. Akın., K.M. Okçu, ve S. Mermut, “Use of zygomatic
  anchors during rapid canine distalization-A case report,” 82nd Congress of the European
  Orthodontic Society, Abstract Book Page 133, Vienna, 2006.
 • Bengi, A.O., Ş. Karaçay, E. Akın, K.M. Okçu, ve H. Ölmez, “Maksiller anterior
  segmental distraksiyon ile tedavi edilen hastaların sefalometrik değerlendirmesi: Ön
  rapor,” 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Abstract Book Page 52, Vienna, 2006.
 • Saygun, I., T.F. Tözüm, C. Erdal., K.M. Okçu, “The possible relationship between
  insülin-like growth factor-I and central giant cell granuloma: a preliminary report,”
  Congress of Europerio, Abstract Book Page 184, Madrid, 2006 (Poster Olarak
  Sunulmuştur).
 • Gökçe, H.S., K.M. Okçu, B. Pişkin, M. Dalkız, V. Arısan ve B. Beydemir, “Fibula
  grefti ve distraksiyon uygulanmış mandibulanın implant destekli protetik rehabilitasyonu: Olgu sunumu,” Türk Oral İmplantoloji Derneği XVII. Uluslararası Kongresi ve Avusturya Oral Cerrahi ve İmplantoloji Derneği Ortak Toplantısı, Abstract Book Page 41, Antalya,2006
 • Gökçe, H.S., K.M. Okçu ve Ş. Karaçay, “Multidisciplinary Treatment of a Patient
  With Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisors,” BASS 12th Congress of the Balkan
  Stomatological Society, Abstract Book Page 111, İstanbul, 2007 (Poster Olarak
  Sunulmuştur).
 • Karaçay, Ş., E. Akın ve K.M. Okçu, “Asymetric Premaxillary Distraction
  Osteogenesis In The Treatment of Class III Malocclusion Associated With Midline Shift:Report Of A Case,” BASS 12th Conqress of the Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 141, İstanbul, 2007 (Poster olarak Sunulmuştur).
 • Doğan, N., Ö. Üçok, M. Şençimen ve K.M. Okçu, “The Treatment of Recurrent
  Lymphangioma In The Oral Buccal Mucosa With Cryosurgery: A Case Report,” BASS 12th
  Congress of the Balkan Stomatological Society, Abstract Book Page 168, İstanbul, 2007
  (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Altuğ, H.A., K.M. Okçu, N. Doğan, M.  Şençimen ve S. Şahin, “Oro-Maksiller Sinüs
  Açıklıklarının Kapatılması: Klinik Görünüm ve Tedavisi Üzerine Bir Çalışma,” Türk Oral ve
  Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 50, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., M. Şençimen, B. 0ral, N. Doğan, O. Bengi ve E. Yıldırım, “Maksiller
  Hipoplazi ve Retrognatinin Distraksiyon Osteogenezis ile Tedavisi,” Türk Oral ve
  Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 53, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., B. Oral, H.A. Altuğ, N. Doğan ve M. Şençimen, “Sert Damakta
  Pleomorfik Adenom,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası
  Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 5:, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., M. Şençimen, K. Ortakoğlu, H.S. Gökçe, C.E. Durmaz, B.E. Oral, N.
  Doğan ve Y.S. Aydıntuğ, “Atrofik Mandibulanınn Serbest İliak Greft ve İmplant İle Rekonstrüksiyonu, Türk Oral ve Maksilofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel
  Kongresi, Abstract Book Page 57, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Aktaş, H.S., E.· Keleş, M. Keleş, V. Büyüksoy ve K.M. Okçu, “İntermaksiller
  Fiksasyonlu Hastada Diyet: Bir Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi
  Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 90, Antalya, 2007 (Poster
  Olarak Sunulmuştur).
 • Keleş, M., B. Güncü, C. Erdal, U. Karaçaylı, K.M. Okçu ve N. Doğan “Split
  Osteotomi Tekniği ve Hemen İmplant: Yerleştirilmesi: Olgu Sunumu,” Türk Oral ve
  Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 91,
  Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., H.S. Gökçe, İ.H. Avsever, G. Ulukaradağ, N. Doğan ve M. Şençimen,
  “Odontojenik Keratokistte Dekompresvon Tedavisi (Olgu Sunumu),” Türk Oral ve
  Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page
  106, Antalya, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Şençimen, M., D. Yılmaz, K.M. Okçu, N. Doğan, H.S. Gökçe, G. Ulukaradağ ve G.R.
  Bayar, “Periferal Osteoma: Vaka Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği
  14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 111, Antalya, 2007 (Poster Olarak
  Sunulmuştur).
 • Altuğ, H.A., K.M. Okçu, N. Cağan ve M. Şençimen, “Necrotizing Fascilitis
  Associated With Extraction of Tooth,” British Association of Oral & Maxillofacial Surgeons
  in Conjunction With The American Association of Oral & Maxillofacial Surgeons Annual
  Scientific Meeting, Abstract Book Pqe 169, Aviemore, Scotland, 2007 (Poster Olarak
  Sunulmuştur).
 • Şençimen, M., K.M. Okçu, N.Doğan ve H.A. Altuğ, “Mandibular Defect
  Reconstruction Using Graft Distraction Osteogenesis and Dental Implants: A Case
  Report,” British Association of Oral & -Maxillofacial Surgeons in Conjunction With The
  American Association of Oral & Maxillofacial Surgeons Annual Scientific Meeting, Abstract
  Book Page 148, Aviemore, Scotland, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Gülses, A., K. Ortakoğlu, K.M. Okçu, Y. Günaydın, R. Köymen ve Y.S. Aydıntuğ “A
  Retrospective Review of Complications Occured in Maxillofacial Procedures Performed by
  Other Surgical Disciplines,” 2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress,
  Abstract Book Page 38, Antalya, 2008.
 • Yılmaz, D., M. Şençimen, Ö. Özkaynak, N. Doğan, C.E. Durmaz ve K.M. Okçu
  “Repair of Unilateral Alveolar and Palate Cleft Using Autogeneous Bone Graft Covered
  With Platelet Rich Fibrin Membran: A Case Report,” 2nd International Oral and Maxillofacial
  Surgery Congress, Abstract Book Page:86, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Yüksel, Y., M. Şençimen, A. Varol, K.M.. Okçu, C.E. Durmaz ve N. Doğan “Using
  Temporal Muscle Flap in the Surgical Management of Temporomandibular Joint
  Ankylosis,” 2nd International Oral and Maxillofacial Surgery Congress, Abstract Book
  Page 86, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Altuğ, H.A., O. Erdoğan, S. Şahin, M. Sencimen ve K.M. Okçu “Diagnosis and
  management of oro-facial infection: a retrospective study,” XIX Congress of the
  European Association for Cranio-maxillofacial Surgery EACMFS, Abstract Book Page 65,
  Bologna, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Şahin, S., Y. Kaya, I. Saygun, M. Sencimen, K.M. Okçu ve H.A. Altuğ “Applying
  Vestibuloplasty With Free Gingival Graft to the Lip Mucosa Around Endosteal Implants:A Case Report,” EAO 17th Annual Scientific Meeting Programme and Abstracts. Clinical Oral Implants Research 19(9): 890,2008.
 • Altuğ, H.A., S. Şahin, M. Sencimen, N. Doğan ve K.M. Okçu “Oral Kavitede Görülen
  Reaktif Proliferasyonlar: 204 Vaka İçeren Retrospektif Çalışma,” Türk Oral ve
  Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 74, Antalya, 2008.
 • Sencimen, M., A. Varol, A. Gülses, K.M. Okçu, A. Özkan ve E. Dikicier
  “Postauriküler Yarım Kalınlık Deri Deri Grefti Kullanarak Uygulanan Vestibüloplasti: Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 105, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Sencimen, M., J. Özen, C.E. Durmaz, Ö. Özkaynak ve K.M. Okçu “Total Dişsiz
  Hastanın İmplant Destekli Sabit Protezlerle Tedavisi,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 136, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Varol, A., M. Sencimen, N. Doğan, K.M. Okçu, A. Gülses ve E. Durmaz
  “Temporomandibüler Eklem Ankilozuna Bağlı Mandibüler Gelişim Yetersizliğinin Çift
  Basamaklı Sliding Genioplasti ve Bilateral Ramus Medpor İmplant Uygulamaları İle
  Tedavisi: Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası
  Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 138, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Altuğ, H.A., Ö. Erdoğan, A. Gülses, M. Sencimen ve K.M. Okçu “Oromandibüler
  Distoni: Olgu Sunumu,” Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası
  Bilimsel Kongresi, Abstract Book Page 177, Antalya, 2008 (Poster Olarak Sunulmuştur).

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 • Karakurumer, K., T. Özen, Y. Aydıntuğ, M. Özgüven ve K.M. Okçu, “Fonksiyonel
  Temporomandibuler Eklem Bozukluklarında Radyografi ve Sintigrafinin Tanı Değerleri”,
  GÜ Dişhek Fak Der, 2, 65-72 (1995).
 • Üçok, C., Y. Güner, Ö. Üçok, K.M. Okçu, Y.S. Aydıntuğ ve T. Özen, “Anksiyete
  Ölçümünde Visual Analog Skala ile Corah’ın Dental Anksiyete Skalasının Karşılaştırılması”, AÜ Dişhek Fak Derg, 22, 121-124 (1995).
 • Özen, T., K.M. Okçu, C. Eyigün, K. Karakurumer, V. Aslanalp ve Y.M. Tunca,
  “Dişhekimlerinin AİDS ve Efeksiyon Kontrolü Konularındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 3, 1-5 (1997).
 • Güner, Y., C. Üçok, K.M. Okçu, C. Çanga ve y.s. Aydıntuğ, “Ağız Cerrahisi ve Genel
  Cerrahi Hastalarında Anksiyete Ölçümü”, GATA Bülteni39, 183-185 (1997).
 • Doğan, N., K.M. Okçu, E. Yıldız, Y.S. Aydıntuğ ve Y. Günaydın, “Alt Çene Gömülü 3.
  Büyükazı Dişinin Cerrahi Olarak Çekiminden Sonra Oluşan Postoperatif Ağrıda Diflunisalin Etkinliği”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 2, 77-81 (1998).
 • Okçu, K.M., N. Doğan, Y.S. Aydıntuğ, Y. Özkan, E. Yıldız ve Y. Günaydın, “Ağız
  Cerrahisinde İntravenöz Bilinçli Sedasyon Uygulanmış Olan Yetişkin Hastalarda
  Katekolamin Seviyelerinin Araştırılması”, TürOral Maksiflafas Cer Derg, 2, 15-23
  (1999).
 • Okçu, K.M., Y. Güner, R. Köymen, N. Doğan, H.A Karasu ve Y.S. Aydıntuğ,
  “Lipswitch Vestibüloplasti(Modifiye Kazanjiyan Vestibüloplastisi, Transpozisyonel Flep
  Vestibüloplastisi)”, Gülhane Tıp Dergisi, 42(4), 387-392 (2000).
 • Akıncılar, L., Y.S. Aydıntuğ, E. Kurt, K.M. Okçu, N. Doğan ve Y. Günaydın, “Ağız
  Cerrahisinde intravenöz Bilinçli Sedasyon Uygulamalarında Kullanılan Propofolün Klinik
  Etkinliği”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 7,1-9 (2001).
 • Okçu K.M., K. Ortakoğlu, M. Babadağ, G. Bayar, M.A. Saraçlı ve Y. Günaydın, “Oral
  Kandida Krusei: Vaka Raporu”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 5, 50-54 (2001).
 • Ortakoğlu, K., K.M. Okçu, Y. Günaydın ve R. Köymen, “Kondil Fraktürü Sonucu
  Oluşan Frey Sendromu (Bir Olgu Nedeniyle)”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 5, 39-42
  (2001).
 • Okçu, K.M., H.A. Karasu, Y.S. Aydıntuğ, K. Ortakoğlu, Y. Günaydın ve M.
  Şençimen, “Yanlış iyileşmiş Kondil Kırığının Cerrahi ve Konservatif Tedavisi: Olgu
  Raporu”, Cum Ün Dişhek Fak Derg, 4(2), 93-96 (2001).
 • Köymen. R., K. Ortakoğlu, K.M. Okçu, H.A. Altuğ, Y.S. Aydıntuğ, “Wound Closure
  By Skin Traction. Short Report”, Turk J Med Sci, 32, 179-181 (2002).
 • Okçu, K.M., Y.S. Aydıntuğ, K. Ortakoğlu, M. Şençimen, H.A. Karasu ve Y.
  Günaydın, “Akut Miyeloid Lösemili (AML) Bir Hastada Mandibüler Osteomiyelit: Bir Vaka Nedeniyle”, Dişhek Der, 45, 127-132 (2002).
 • Okçu, K.M., K. Ortakoğlu, H.A. Altuğ, M. Şençimen, H. Ölmez, H.A. Karasu ve Y.
  Günaydın, “Alt Çene Ucu Augmentasyonunda Cerrahi implant Uygulaması: Olgu
  Sunumu”, Dişhek Der, 46, 180-185 (2002).
 • Günaydın, Y., Y.S. Aydıntuğ, K.M. Okçu, R. Köymen, K. Ortakoğlu ve M. Dalkız,
  “immediat implantlar (2 Olgu Nedeniyle)”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 8, 97-103 (2002).
 • Ortakoğlu, K., K.M. Okçu, H.A. Karasu ve Y. Günaydın, “Impacted Third Molar
  Accidental Displaced Into Lateral Pharyngeal Space: A Case Report”, Turk J Med Sci,
  32(5), 431-433 (2002).
 • Okçu, K.M., Ü. Karaçaylı, H.S. Gökçe, N. Doğan, C.E. Durmaz ve T. Özen,
  “Alveolar ridge osteodistraction and implantation in the atrophic mandible: a case report” ,Oral İmplantoloji Dergisi, 7(2), 8-12 (2006).
 • Okçu, K.M., M. Şemçimen, N. Doğan, R. Köymen ve Y. Günaydın, “Mandibuler
  Üçüncü Molar Çekimi Sonrasında Ortaya Çıkan Primer Kronik Osteomiyelit Tedavisi”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 10(1-2), 17- 21 (2006).
 • Okçu, K.M., C.E Durmaz, M. Şemçimen, N. Doğan, H.S. Gökçe ve G. Şahinkesen,
  “Gastroözefajiyal Reflü Hastalığına Bağlı Oluşan Dental Erozyon ve Rehabilitasyonu”,
  Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, 21, 29-33 (2007).
 • Okçu, K.M., M. Şençimen, N. Doğan, H.S. Gökçe ve Y.S. Aydıntuğ, “Mandibuladaki
  Geniş Kistik Lezyonun Enükleasyonu ve Dental implantlar ile Rehabilitasyonu: Olgu
  Sunumu”, Akademik Dental Dişhek Derg, 9(1), 82-85 (2007).
 • Doğan, N., C.E. Durmaz, K.M. Okçu, M. Şençimen ve Ö. Üçok, “Fibro-Osseous
  Lesions of the Jaws: Report of Three Cases”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 13(3), 146-152
  (2007).
 • Bayar, G.R., B.E. Oral, K.M. Okçu, Ö. Günhan, M. Şençimen, H.A. Altuğ ve N.
  Doğan, “Sert Damakta Pleomorfik Adenom: Olgu Raporu”, Türk Oral Maksillofas Cer
  Derg, 
  11(1), 16-20 (2007).
 • Okçu, K.M., H.S. Gökçe, G.R. Bayar, G. Ulukaradağ, İ.H. Avsever, N. Doğan, M.
  Şençimen ve S. Şahin, “Odontojenik Keratokistte Marsüpyalizasyon Tedavisi: Olgu
  Sunumu”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 11(1), 27-31 (2007).
 • Ulukaradağ, G., M. Şençimen, M. Keleş, N. Doğan, K.M. Okçu ve Y. Günaydın,
  “Gömülü Diş Çekimlerinde Ekstraoral Yaklaşımlar”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg, 11(1),
  52-56 (2007).
 • Şençimen, M., D. Yılmaz, K.M. Okçu, N. Doğan, S. Şahin ve H.A. Altuğ, “Periferal
  Osteoma: Vaka Sunumu”, T Klin Diş Hek Bil Derg, 14(3), 193-196 (2008).
 • Altuğ, H.A., K.M. Okçu, N. Doğan, M. Şençimen ve S. Şahin, “Oro-Maksiller Sinus
  açıklıklarının Kapatılması: Klinik Görünüm ve Tedavisi Üzerine Bir Çalışma”, T Klin Diş
  Hek Bil Derg, 
  15(1),18-22 (2009).
 • Okçu, K.M., G.R. Bayar, H.A. Altuğ, M. Şençimen, N. Doğan, O. Bengi ve H.S.
  Gökçe, “İntraoral Apareyler İle Gerçekleştirilen Hızlı Mandibuler Simfiz Distraksiyon
  Osteogenezisi”, T Klin Diş Hek Bil Derç, (Kabul No 2008-7412).
 • Delilbaşı, Ç., M. Şençimen, K.M. Okçu ve N. Doğan, “Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi
  Cerrahisi Sonrası Sultamisilin ve Moksifloksasinin Etkilerinin Karşılaştırılması”, Türk Oral
  Maksillofas Cer Derg, (Kabul No: 2008-7378).
 • Altug, H.A., S. Sahin, M. Sencimen, N. Dogan ve K.M. Okcu “Reactive
  Proliferations Of The Oral Cavity: A Retrospective Study Of 204 Cases”, T Klin Diş Hek Bil Derg, (Kabul No 2008-10488).
 • Sencimen, M., Y. Kaya, S. Sahin, K.M. Okçu, I. Saygun, M. Bahçecitapar, N. Dogan
  ve H.A. Altug “Yaşlara Göre Dental İmplant Planlamalarinda Rehber Olmasi Amaciyla
  İnterforaminal Bölgenin Panoramik Radyomorfometrik Olarak Değelendirilmesi”, T Klin
  Diş Hek Bil Derg, (Kabul No 2009-11689 ).
 • Varol, A., M. Şençimen, A. Gülses, S. Basa Ve K.M. Okçu “Temporomandibuler
  Eklem Ankilozunda Temporal Kas-Fasya Flebi, Çift Basamaklı Genioplasti Ve Ramus
  Polietilen İmplantlar İle Kombine Tedavi: Olgu Sunumu”, Türk Oral Maksillofas Cer Derg,
  (Kabul No 2009-12410 ).

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 • Şençimen, M., K.M. Okçu, Ç. Delilbaşı, N. Doğan, Ö. Üçok ve H. Avsever, “Semento-
  Osseöz Displazi: Olgu Sunumu”, Oral Diagnaz ve Ma ksille fa siya i Radyolaji Derneği IV.
  Bilimsel Sempozyumu, 
  Abstract Book Page 22, İstanbul, 2007 (Poster Olarak
  Sunulmuştur).
 • Kaya Y, Şençimen M, Şahin S, Okçu KM ve N. Doğan, “Mental Sinirin Anteriora Doğru
  Yaptığı Döngünün Panoramik Radyografi ve 5piral Bilgisayarlı Tomografık Kesitler
  Kullanılarak Retrospektif Olarak Karşılaştırılması”, Oral Diagnoz ve Maksil/ofasiyal
  Radyoloji Derneği IV. Bilimsel Sempozyumu, 
  Abstract Book Page 83, İstanbul, 2007
  (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Akın, E., N. Doğan, Ş. Karaçay, K.M. Okçu, F. Yılmaz ve S. Gökçe, “RPE ve
  Mandibuler Simfiz Distraksiyon Osteogenesis Yöntemlerinin Kombine Kullanımı”, 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Abstract Book Page 81, Ankara, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).
 • Ölmez, H., K.M. Okçu, S. Gökçe, F. Yılmaz, D. Sağdıç ve O. Bengi “Sınıf i Olguda
  Distraksiyon Osteogenesis”, 10Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Abstract Book
  Page 82, Ankara, 2007 (Poster Olarak Sunulmuştur).

DİĞER YAYINLAR:

Konuşmalar:

 • Okçu, K.M., “Dentoalveoler Cerrahi,” i. Askeri Dişhekimliği Kongresi, Ankara, 2002
  (Konferans olarak sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., “Kret ogmentasyonları/, GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi I.
  İmplantoloji Kursu, Ankara, 2007 (Konferans olarak sunulmuştur).
 • Okçu, K.M., “Kret ogmentasyonları,” GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi II.
  İmplantoloji Kursu, Ankara, 2007 (Konferans olarak sunulmuştur).

Atıflar:

 • Maeda, A., K. Soejima, M. Ogura, H. Ohmure, K. Sugihara ve S. Miyawaki,
  “Orthodontic Treatment Combined with Mandibular Distraction Osteogenesis and Changes in Stomatognathic Function,” Angle Orthodontıst, 78 (6), 112S-1132 (2008).
 • Yao, c.c.J., E.H.H. Lai, J.Z.c. Chang, i. Chen ve Y.J. Chen “Comparison of treatment
  outcomes between skeletal anchorage and extraoral anchorage in adults with maxillary dentoalveolar protrusion,” Amencan Journal Of Orthodontıcs And Derıtotecıel Orthopedıcs, 134 (S), 61S-624 (2008).
 • Lai, E.H.H., C.c.J. Yao, J.Z.C. Chang, i. Chen ve Y.J. Chen “Three-dimensional dental
  model analysis of treatment outcomes for protrusive maxillary dentition: Comparison of headgear, miniscrew, and miniplate skeletal anchoraqe,” Amenean Journal Of
  Orthodontıes And Dentofaeıal Orthopedıes, 134 (S), 636-64S (2008).
 • Leung, M.T.C., T.C.K. Lee, A.B.M. Rabie ve R.W.K. Wong “Use of miniscrews and
  miniplates in orthodontics,” Journal Of Oral And Maxıllofacıal Surgery, 66 (7), 1461-1466 (2008).
 • Cornelis, M.A., N.R. Scheffler, C. Nyssen-Behets, H.J. De Clerck ve J.F.C. Tulloch
  “Patients’ and orthodontists’ perceptions of miniplates used for temporary skeletal
  anchorage: A prospective study,” Amenean Journal Of Orthodontıes And Dentofaeıal
  Orthopedıes, 
  133 (1), 18 (2008).
 • Andrew, T. C. ve L.K. OwCheung, “Meta-Analysis of Mandibular Distraction
  Osteogenesis: Clinical Applications and Functional Outcornes,” Plast. Reeonstr. Surq.,
  121, S4 (2008).
 • Angiero, F., S. Benedicenti, G.E. Romanos ve R. Crippa, “Treatment of Hemangioma of
  the Head and Neck with Diode Laser and Forced Dehydration with Induced
  Photocoagulation,” Photomedicine and Laser Surgery, 26(2), 113-118 (2008).
 • Avinash, K.R., K.V. Rajagopal, R.H. Ramakrishnaiah, S. Carnelio ve N.S. Mahmood
  “Computed tomographic features of mandibular osteochondroma,” Detıtottıexıtiotecıel
  Radıology, 
  36 (7), 434-436 (2007).
 • Ortakoglu, K., T. Akcam, M. Sencimen, O. Karakoc, A. Ozyigit ve O. Bengi
  “Osteochondroma of the mandible causing severe facial asymmetry: A case report,” Oral Surgery Oral Medıcme Oral Pathology Oral Radıology And Endodontology, 103 (5), 21-28 (2007).
 • Iida, S., T. Yagi, T. Yamashiro, M. Okura, K. Takada ve M. Kogo, “Maxillary anterior
  segmental distraction osteogenesis with the Dynaform system for severe maxillary
  retrusion in eleft lip and palate,” Plastıc And Reconstructıve Surgery, 120 (2), 508-516
  (2007).
 • Matharu, L.L. ve P.F. Ashley ” What is the evidence for paediatric dental sedation?”
  Journal Of Dentıstry, 35 (1), 2-20 (2007).
 • Karacay, S., i. Saygun, A.O. Bengi ve M. Serdar “Tumor necrosis factor-alpha levels
  during two different canine distalization techniques,” Angle Orthodontıst, 77 (1), 142-
  147 (2007).
 • Bengi, O., S. Karacay, E. Akin, K.M. Okcu, H. Olmez ve S. Mermut “Cephalometric
  evaluation of patients treated by maxillary anterior segmental distraction: A preliminary report,” Journal Of Crenıo-Nexıltoteael Surgery, 35 (6-7), 302-310 (2007).
 • Seiji, 1., Y. Takakazu, Y. Takashi, O. T. Masaya Kenji ve K. Mikihiko “Maxillary
  Anterior Segmental Distraction Osteogenesis with the Dynaform System for Severe
  Maxillary Retrusion in Cleft Up and Palate,” Plastic and Reconstructive Surgery, 120(2), 508-516 (2007).
 • Bengi, A.O., S. Karacay, E. Akin, H. Olmez, K.M. Okcu ve S. Mermut “Use of
  zygomatic anchors during rapid canine distalization: A preliminary case report,” Angle
  Orthodontıst, 
  76 (1), 137-147 (2006).
 • Karacay, S., E. Akin, K.M. Okcu, A.O. Bengi ve H.A. Altug “Mandibular distraction
  with MD-DOS device,” Angle Orthodontıst, 75 (4), 685-693 (2005).
 • Esmeralda, S.c.J., D.P. Maria Elena ve V.M. Monica Valdivieso, “Cornparaciôn de la
  efectividad del midazolam en ninos: via oral y via intranasal,” Rev Estomatol Herediana, 15 (2), 133-138 (2005).
Whatsapp Hattımız Hemen Ara