"7 gün 24 saat kesintisiz hizmet"

Amaçlar ve Hedefler

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç-1 Kurumumuzun kısa ve orta vadeli iş planlarının, hastane vizyonu ve misyonu doğrultusunda hazırlanması ve dönemsel ilerleme raporlarıyla izlenmesini sağlamak

  Çalışan Memnuniyetini ve Performansını Yükseltmek,Hastaya Mükemmel Hizmet Sunmak,Halk Sağlığını Korumak Geliştirmek,Sürekli Gelişimi Sağlamak,Optimum Mali Performans Sağlamak.  

Amaç-2 Kurumsallaşmayı, profesyonelleşmeyi ve insan kaynakları yönetim sisteminin gelişmesini sağlamak

Marka gücünün ve şirket değerinin arttırılması, sürdürülmesi,İnsan gücünün etkin ve verimli kullanılması, kalifiye insan kaynağı ihtiyacının zamanında karşılanması,Personel alımlarında ön eleme süreçlerinin özenle yapılması, 

Amaç-3 İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak

Pazar ile uyumlu, dengeli maaş politikalarının düzenlenmesi  Pozisyona dayalı kariyer planlarının/yollarının tanımlanması   Performansa dayalı bir maaş yönetim sisteminin oluşturulması        


Amaç-4 Öğrenim, eğitim ve gelişim fırsatlarının sunulmasını sağlamakYeni teknolojilerin kullanılmasının  teşvik edilmesi, eğitim verilmesiKurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi  Amaç-5 Ekip çalışmasına, etkin iletişime, güvenlik kültürü, etik kuralları ve sisteme bağlılığı vurgulayan bir şirket kültürünün şekillendirilmesini sağlamak
Hedeflerin ve performansların çalışanlar ile paylaşılmasıİş, yetki ve sorumluluk delegasyonları konusunda dikkatli olunması“Çalışan Görüş ve Önerileri” ile çalışanların gelişim ve iyileştirme projeleri yaratmalarını teşvik edecek olan mekanizmaların kurulması “Açık Kapı” politikasının benimsenmesi ve iletişimi iyileştirme uygulamaları üzerinde çalışılmasıYemek organizasyonları ile çalışanların etkileşiminin arttırılmasıSosyal aktivite programlarının düzenlenmesiÇalışanların verimliliğini artıracak çalışmaların yapılmasıÇalışan memnuniyet oranlarının arttırılması, çalışan memnuniyeti anketlerinin yapılması.
Amaç-6 Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli  süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak  

Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinin uygulanmasıEtkin iletişimin iyileştirilmesi  
Amaç-8 Gelirin arttırılmasına yönelik araştırmalara odaklanma ve faaliyetlerde bulunulmasını sağlamak  Hasta sayısının artırılması ve iş akışlarının mükemmeliyetiTehditlerin, fırsatların ve pazardaki rakiplerin yakından takip edilmes Düzenli kurum (bankalar, fabrikalar, vakıflar, resmi daireler vs.) ziyaretleri ile ilişkilerin ve anlaşmaların iyileştirilmesi                          Hizmet aralığının genişletilmesi, yeni ve ileri teknoloji uygulamaları için bölgede “ilk” olmaya yönelik yatırımların yapılmasıSağlık turizmi ve turizm sağlığı konularında çalışılması (otel ve uçak şirketleri ile hizmet paketlerinin koordine edilmesi, otel müşterileri için sözleşmelerin hazırlanması, yabancı kuruluşlar ve kurumlar ile doğrudan irtibat halinde bulunulması)Herhangi bir hizmet almadan ayrılan hastaların geri çağrılması ve bunların hizmetlerden istifade etmeleri için çözümlerin bulunmasıİtibarlı hizmet sağlayıcılar ile iş birliği yaparak markanın güçlendirilmesi; hastanın sistemde bir çözüm bulmasının temin edilmesiPazarlama faaliyetlerinin geliştirilerek marka/fiyat dengesinin iyileştirilmesi           Hastane içinde hizmet vermek için iyi tanınan grupların alınması
Whatsapp Hattımız Hemen Ara