7 gün 24 saat kesintisiz hizmet

Genel Anestezi (Narkoz) Ve Sedasyon Nedir?

Genel Anestezi: Hastaya damar içi ilaçlar ve bayıltıcı gaz verilerek narkoz halinin sağlandığı anestezi tipidir.

Çoğunlukla korkan çok fazla bulantısı olan lokal anestezinin yeterli olmadığı vakalarda tercih edilmektedir.

Sedasyon: Hastaya sadece damar içi ilaçlar verilerek yarı uyur halin sağlandığı ve solunumunun hastanın kendinde olduğu bir anestezidir. Sedasyonun uyuşturucu etkisi yoktur, dolayısı ile sedasyon yapılırken lokal anestezi uygulanır. Çocuk hastalarda, diş hekimi fobisi oluşmaması ve tek seferde tüm tedavilerinin bitmesi açısında avantajlıdır. Zihinsel engelli hastalarımızda kısa süreli işlerde artı bir tedavi türüdür. Diş hekimi fobisi olan hastalarımızın’ da kısa işlemlerinde genel anesteziye göre sedasyon hasta için daha rahat bir uygulamadır.