7 gün 24 saat kesintisiz hizmet

 

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç-1

Kurumumuzun kısa ve orta vadeli iş planlarının, hastane vizyonu ve misyonu doğrultusunda hazırlanması ve dönemsel ilerleme raporlarıyla izlenmesini sağlamak

 

 • Çalışan Memnuniyetini ve Performansını Yükseltmek,
 • Hastaya Mükemmel Hizmet Sunmak,
 • Halk Sağlığını Korumak Geliştirmek,
 • Sürekli Gelişimi Sağlamak,
 • Optimum Mali Performans Sağlamak.

 

Amaç-2

Kurumsallaşmayı, profesyonelleşmeyi ve insan kaynakları yönetim sisteminin gelişmesini sağlamak

 • Marka gücünün ve şirket değerinin arttırılması, sürdürülmesi,
 • İnsan gücünün etkin ve verimli kullanılması, kalifiye insan kaynağı ihtiyacının zamanında karşılanması,
 • Personel alımlarında ön eleme süreçlerinin özenle yapılması,
 •  

Amaç-3

İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak

 • Pazar ile uyumlu, dengeli maaş politikalarının düzenlenmesi 
 • Pozisyona dayalı kariyer planlarının/yollarının tanımlanması  
 • Performansa dayalı bir maaş yönetim sisteminin oluşturulması        

Amaç-4

Öğrenim, eğitim ve gelişim fırsatlarının sunulmasını sağlamak

 • Yeni teknolojilerin kullanılmasının  teşvik edilmesi, eğitim verilmesi
 • Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi

 

Amaç-5

Ekip çalışmasına, etkin iletişime, güvenlik kültürü, etik kuralları ve sisteme bağlılığı vurgulayan bir şirket kültürünün şekillendirilmesini sağlamak

 • Hedeflerin ve performansların çalışanlar ile paylaşılması
 • İş, yetki ve sorumluluk delegasyonları konusunda dikkatli olunması
 • “Çalışan Görüş ve Önerileri” ile çalışanların gelişim ve iyileştirme projeleri yaratmalarını teşvik edecek olan mekanizmaların kurulması
 •  “Açık Kapı” politikasının benimsenmesi ve iletişimi iyileştirme uygulamaları üzerinde çalışılması
 • Yemek organizasyonları ile çalışanların etkileşiminin arttırılması
 • Sosyal aktivite programlarının düzenlenmesi
 • Çalışanların verimliliğini artıracak çalışmaların yapılması
 • Çalışan memnuniyet oranlarının arttırılması, çalışan memnuniyeti anketlerinin yapılması.

Amaç-6

Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli  süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak

 

 • Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinin uygulanması
 • Etkin iletişimin iyileştirilmesi

 

Amaç-8

Gelirin arttırılmasına yönelik araştırmalara odaklanma ve faaliyetlerde bulunulmasını sağlamak

 

 • Hasta sayısının artırılması ve iş akışlarının mükemmeliyeti
 • Tehditlerin, fırsatların ve pazardaki rakiplerin yakından takip edilmes
 • Düzenli kurum (bankalar, fabrikalar, vakıflar, resmi daireler vs.) ziyaretleri ile ilişkilerin ve anlaşmaların iyileştirilmesi                         
 • Hizmet aralığının genişletilmesi, yeni ve ileri teknoloji uygulamaları için bölgede "ilk" olmaya yönelik yatırımların yapılması
 • Sağlık turizmi ve turizm sağlığı konularında çalışılması (otel ve uçak şirketleri ile hizmet paketlerinin koordine edilmesi, otel müşterileri için sözleşmelerin hazırlanması, yabancı kuruluşlar ve kurumlar ile doğrudan irtibat halinde bulunulması)
 • Herhangi bir hizmet almadan ayrılan hastaların geri çağrılması ve bunların hizmetlerden istifade etmeleri için çözümlerin bulunması
 • İtibarlı hizmet sağlayıcılar ile iş birliği yaparak markanın güçlendirilmesi; hastanın sistemde bir çözüm bulmasının temin edilmesi
 • Pazarlama faaliyetlerinin geliştirilerek marka/fiyat dengesinin iyileştirilmesi          
 • Hastane içinde hizmet vermek için iyi tanınan grupların alınması