Anasayfa

Ortodontik Anomalilerin Sebepleri


Çeneleri ilgilendiren anomaliler genellikle (Alt çenenin önde olması ya da üst çenenin önde olması gibi) irsidir.

Üst çene darlığının genel nedeni ağız solunumu yapmaktır. Burun yollarından kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı ya da alışkanlık gereği ağız solunumu yapan kişilerde üst çene darlığı buna bağlı olarak yan bölgelerde ters kapanışlar gözlenir. Ters kapanışlar çene ekleminde problem oluşturabilirler. Tedavi, üst çenenin değişik yöntemlerle genişletilmesidir.

                                      

Bazen bireyler çene kemiği büyüklüğünü ebeveynlerden birinden, diş büyüklüğünü de diğer ebeveynlerden alırlar. Eğer çene büyük diş küçükse dişler aralıklı olur.

Çene kemiği küçük ve dişler büyükse dişler sığmaz ve çapraşıklık olur. Böyle durumlara "çapraz irsiyet" denilir.

Bazen kötü alışkanlıklarda ortodontik anomalilere sebep olur. Kötü alışkanlıkları şöyle sıralayabiliriz: sürekli yalancı emzik ya da biberon kullanma, yutkunma esnasında dilin dişler arasına girmesi, kalem silgi ısırma vb. Bu tip alışkanlıklar sonucunda dişler ters kuvvetlere maruz kalıp pozisyon değiştirebilirler.

Erken süt dişi kayıpları, süt dişlerinde görülen yaygın çürükler ya da dişlerinin normal boyutlarına sadık kalınmadan yapılan kötü dolgularda çapraşıklığa sebep olurlar. (Bkz: süt dişi deyip geçmeyin) Bu durumun en büyük sonucu ağızda en son çıkan köpek dişlerine yer kalmayıp bu dişlerin yukarıdan gelerek çirkin görünmesidir. Aynı şekilde altta ise önden çıkan diş daimi 2. küçük azıdır. Daimi 2. küçük azı dişlerinin yer bulamaması sebebiyle bu dişlerde sıklıkla dile doğru ya da bazen yanağa doğru ağızda yer alırlar. Bazen de ağızda en son çıkan dişlerin yerleri çok kapandıysa bu dişler gömük kalabilirler.

 

Dişleri İlgilendiren Anomaliler


Dişlerde görülen bozuklukların ortodontik tedavi ile her yaşta düzeltilmesi mümkündür. Aynaya baktığınızda ya da çocuğunuzun dişlerini incelediğinizde aşağıda sıraladığımız problemleri tespit ediyorsanız bir ortodontistle görüşmeniz gerekir.

 •  Dişlerinizde kolayca fark edilen çapraşıklık varsa,

 • Köpek dişleri yukarıda pozisyonlanmışsa

 • Üst ön dişleriniz alt ön dişlerinizi fazla örtüyorsa

  

 • Alt veya üst çenenizde göze batan ilerilik, gerilik, eğrilik veya yüzün diğer kesimleri ile bir uyumsuzluk varsa,
 • Gülümsemenizde sizi rahatsız eden bir durum varsa, mesela gülerken dişetleriniz aşırı gözüküyor veya ağız kenarlarında karanlık boşluklar oluşuyorsa
 • Çene ve diş ilişkileriniz yüzünden ısırma ve çiğneme problemi yaşıyorsanız,
 • Şiddetli ağız solunumu yapıyor, parmak emiyor, tırnak yiyorsanız veya geçmişte bunun gibi bazı uzun süren alışkanlıklarınız oldu ise,
 • Ağzınızı kapatmakta güçlük çekiyorsanız, dudaklarınız kapanamıyorsa
 • Ailenizde ortodontik problem yaşamış veya dişlerini çok erken yaşta kaybetmiş bireyler varsa,
 • Ağzınızda en az bir eksik diş varsa ve diğer dişler o bölgeye doğru kaymaya başlamışsa,
 • Çapraşıklık sebebiyle dişlerinizi iyi temizleyemiyor ve bu nedenle dişeti problemleri yaşıyorsanız ya da dişlerinizi beyazlatma ihtiyacı duyuyorsanız,

 • Dişlerinizin arasında geniş boşluklar varsa,
 • Diş hekiminiz kaplamanızı veya dolgunuzu yaparken dişinizin pozisyonundan kaynaklanan bir zorluk yaşıyorsa
 • Erken süt dişi çekimi yapılmışsa,
 • Dilinizi ön dişlerinizin arasına sokarak yutkunuyor ve konuşuyorsanız,
 • Arka dişlerinizi kapattığınızda ön bölgedeki dişleriniz dikey yönde birbiri ile temas etmiyorsa,

 • Üst dişlerinizin ortası ile alt dişlerinizin birbirleriyle ya da yüz orta çizgisi ile aynı hatta değilse bütün bunlar ortodontik tedaviye aday olabileceğinizin göstergesidir.

 


Çeneleri İlgilendiren Anomaliler


Bu anomalilerin tesbiti ve tedavi alternatifi için selalometrik filmlerden destek alınmalıdır. (Bkz: sözlük)

Open bite (Açık kapanış):

Ön bölgede ya da arka bölgede dikey yönde dişlerin birbirleriyle temas halinde olmamasıdır.

Sınıf ll Anomalisi:


    * Sınıf ll Divizyon 1: Yandan incelendiğinde üst çenenin ileride ya da alt çenenin geride olması durumudur. Bazen daha şiddetli olarak hem üst çene ileride hem de alt çene geridedir. Bu anomalinin yüze yansımasında fırlak dişler, dudakları kapamada zorlanma, silik bir çene ucu gözlemlenir.

 * Sınıf II Divizyon 2: Ön bölgede, üst çenenin alt çeneyi dikey yönde aşırı örtmesidir. Üst çene kemiği ön bölgede aşağıya, alt çene kemiği ise yukarıya doğru aşırı gelişmiştir ve ön bölgede ağız kapatıldığında dişler birbirlerini çok örterler. Genellikle arka bölgedeki dişlerin ön-arka yön ilişkisi bozulmuş ve alt çene daha geride konumlanmıştır. Bu anomalinin yüze yansımasında alt dudağın aşağıya sarkması ve belirgin alt dudak sulcusu (çizgisi) gözlemlenir.

Sınıf lll Anomalileri

Alt çene konum olarak üst çeneye nazaran öndedir ya da üst çene geridedir. Klinik olarak hastanın üst dudağı basık, alt dudak sulcusu (çizgisi) silik, çene ucu belirgindir.

Üst çene darlığı (Çapraz kapanış)

 Normalde dişler kapalıyken üst dişler ve üst çene, alt dişleri ve alt çeneyi ön ve arka bölgede çepeçevre sarar. Üst çene darlığı anomalisinde herhangi bir nedenle ( ağız solunumu ya da irsiyet) üst çenede daralmış ve derinleşmiştir. Buna bağlı olarak özellikle arka bölgelerde alt çene daha geniş görülür ve dişlerde çapraz kapanışlar gözlenir.

SİTE İÇİNDE BULUNAN BİLGİLER BİLGİLENDİRMEK İÇİNDİR. BU BİLGİLENDİRME HEKİMİN HASTASINI MUAYENE ETMESİ VE TANI KOYMASI YERİNE GECMEZ